மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வின் பொதுவான வகைப்பாடு

2021-03-19

மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு பல்வேறு வகையான மின்சார வால்வு மற்றும் மின்சார கட்டுப்பாட்டு வால்வுக்கு சொந்தமானது. மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வின் இணைப்பு முறைகள் முக்கியமாக பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்குகின்றன: flange வகை மற்றும் கிளிப் வகை; மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வின் சீல் வடிவங்கள் முக்கியமாக பின்வருமாறு: ரப்பர் முத்திரை மற்றும் உலோக முத்திரை.

மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வின் சுவிட்ச் சக்தி சமிக்ஞையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. தயாரிப்பை மூடு-வால்வு, கட்டுப்பாட்டு வால்வு மற்றும் குழாய் அமைப்பின் காசோலை வால்வு எனப் பயன்படுத்தலாம். கையேடு கட்டுப்பாட்டு சாதனம் மூலம், மின்சாரம் செயலிழந்தவுடன், நீங்கள் தற்காலிகமாக கையேடு செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தலாம், பயன்பாட்டை பாதிக்காது.

மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு

1. கட்டமைப்பு அடிப்படையில் வகைப்பாடு

(1) மைய முத்திரை
(2) ஒற்றை விசித்திரமான முத்திரை மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு.
(3) இரட்டை விசித்திரமான முத்திரை மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு.
(4) மூன்று விசித்திரமான சீல் மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு.

2. மேற்பரப்பு பொருள் சீல் படி வகைப்பாடு

(1) மென்மையான முத்திரை ஜோடி உலோகம் அல்லாத மென்மையான பொருட்களால் உலோகமற்ற மென்மையான பொருளைக் கொண்டது. சீல் ஜோடி கடினமான உலோக பொருள் மற்றும் மென்மையான உலோகம் அல்லாத பொருட்களால் ஆனது.
(2) மெட்டல் ஹார்ட் சீல் மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு. சீல் ஜோடி உலோக கடின பொருள் முதல் உலோக கடின பொருள் வரை கொண்டது.

3. சீல் படிவத்தின் படி வகைப்பாடு

(1) கட்டாய முத்திரை: மீள் முத்திரை மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு. மின்சார வால்வு மூடப்படும்போது வால்வு தட்டு வால்வு இருக்கையை வெளியேற்றும் போது வால்வு இருக்கை அல்லது வால்வு தட்டின் நெகிழ்ச்சித்தன்மையால் சீல் குறிப்பிட்ட அழுத்தம் உருவாகிறது. பயன்பாட்டு முறுக்கு முத்திரை மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு, வால்வு தண்டு மீது பயன்படுத்தப்படும் முறுக்கு மூலம் சீல் அழுத்தம் உருவாக்கப்படுகிறது.
(2) அழுத்தம் சீல் செய்யும் மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு: வால்வு இருக்கை அல்லது வால்வு தட்டில் மீள் முத்திரை உறுப்பு அழுத்தம் சார்ஜ் செய்வதன் மூலம் சீல் அழுத்தம் உருவாகிறது.

(3) தானியங்கி சீல் மின்சார பட்டாம்பூச்சி வால்வு: சீல் அழுத்தம் தானாக நடுத்தர அழுத்தத்தால் உருவாக்கப்படுகிறது.